Slovensko v medzinárodnych indexoch kybernetickej bezpečnosti.20180413091942

Slovensko v medzinárodnych indexoch kybernetickej bezpečnosti.

Igor Šenkarčin13. apríla 20180 comments
Igor Šenkarčin, Cyber STRING Zverejnenie jarných výsledkov Národného indexu kybernetickej bezpečnosti (NCSI) pre rok 2017, vypracovaného estónskou nev...