IKT sú pre našu organizáciu zásadné, čeliť hrozbám sme pripravení len čiastočne

IKT sú pre našu organizáciu zásadné, čeliť hrozbám sme pripravení len čiastočne

2. júla 2019Media STRING

Digitálne prostredie pracovísk je prirodzenou súčasťou každého odvetvia, zdravotníctva nevynímajúc.

Prínosy sú jednoznačné, rovnako však aj nebezpečenstvá, ktoré výpočtová technika so sebou prináša v podobe kybernetických hrozieb.

Poukázať čo môžu spôsobiť útoky záškodníkov a akú rolu v tom zohrávajú nepripravené tímy profesionálov na pracoviskách v sektore zdravotníctva a farmaceutického priemyslu bol hlavný cieľ eHealth Security Conference, ktorú organizoval SecTec dňa 11.6.2019 v Bratislave. Súčasťou konferencie bola aj minianketa, v ktorej účastníci konferencie mohli vyjadriť svoj názor resp. postoj k téme kybernetickej bezpečnosti v organizácii, v ktorej pôsobia.

Na konferencii sa zúčastnilo z celkového počtu 90 registrovaných približne 60 účastníkov, z ktorých 32 sa zúčastnilo miniankety. Ide zhruba o polovicu zúčastnených, čo samo osebe je pozitívny signál, že o tému je v radoch zdravotníckych profesionálov záujem. Samozrejme cieľom miniankety bolo skôr priniesť možnosť zamyslieť sa a prísť s vlastným názorom, než realizovať ucelený prieskum. Nič to však nemení na skutočnosti, že väčšia časť účastníkov si uvedomuje, ako sú informačné technológie pre chod ich organizácie dôležité a zároveň, hovoriac o zraniteľnostiach a hrozbách kybernetického prostredia, pripravenosť im čeliť vnímajú len ako čiastočnú. Zásadnosť pre chod organizácie v protiklade s čiastočnou pripravenosťou zabrániť výpadkom alebo únikom dôležitých informácií je odkaz na zamyslenie aj bez dodatočných komentárov.

Detailné výsledky miniankety sú zobrazené v priloženej infografike.

Od času konania konferencie boli a stále sú zaznamenávané útoky na dôležitý obsah počítačov v lekárňach, s priamym možným dopadom na zdravie pacientov.

---
Media STRING

Add Comment