Tému kybernetickej bezpečnosti vníma verejnosť ako široké spektrum otázok, od konkrétnych bezpečnostných incidentov s detailnými popismi, cez technické informácie venujúce sa rôznym nástrojom a postupom, až po odborné témy bezpečnostných politík a národných stratégií, zacielených na odolnosť reagovať na novodobé hrozby.

Asset 111
Čo prinášameCyber STRING a QuBit Conference prinášajú nový, odborný mediálny priestor, Media STRING, umožňujúci zdieľať vaše názory, stanoviská, postoje alebo komentáre k otázkam kybernetickej bezpečnosti. Media STRING oživuje debaty z konferencií, seminárov a ďalších podujatí, posúva ich do širšieho mediálneho priestoru a umožňuje venovať sa hlbšie diskutovaným témam.
PovedomieAko sú inštitúcie a jednotlivci oboznámení s hrozbami, ktoré prináša digitálna doba a ako sú pripravení na tieto hrozby reagovať?
Stav na slovenskuVieme objektívne posúdiť stav našej kybernetickej bezpečnosti? Ako sme na tom v porovnaní s inými?
opatreniaAká je odolnosť digitálnych služieb voči kybernetickým útokom? Sú prijaté opatrenia dostatočné?
Úloha štátuAká je úloha štátu a kde je zodpovednosť jednotlivcov?
Untitled-5
QuBit-logo
cyberstring-logo-double

Mediálna platforma Media STRING je spoločným projektom Cyber STRING a QuBit Conference, ktorým chcú prispieť k odbornej komunikácii v témach kybernetickej bezpečnosti a pripravenosti reagovať na novodobé hrozby digitálnej doby.

QuBit Conference je úspešnou slovenskou spoločnosťou, prinášajúcou vzdelávacie podujatia a medzinárodné konferencie v Prahe, Belehrade a Sofii, so zameraním na témy kybernetickej bezpečnosti a rozvoja inovácií.

Cyber STRING (Cyber Security Threats Response Initiatives Group) je nezisková a mimovládna organizácia, zameriavajúca sa na nadobúdanie a šírenie znalostí o stave kybernetickej bezpečnosti v prospech posilňovania schopností reagovať na novodobé hrozby.