Keď rodné čísla nestačia20190810025913

Keď rodné čísla nestačia

Igor Šenkarčin10. augusta 2019Verejné služby
Verejnosť sa prostredníctvom médií v poslednom čase dozvedá o zámere nahradiť rodné čísla, známe aj pod skratkou RČ, inými číslami a kým odborníci z branže a politické repreze...